Hestene

På gården står i dag 10 hester, alle av rasen lyngshest/nordlandshest. Til daglig står disse i flokk på utegang, hele året. På sommeren har vi store utmarksområder med skogsbeiter slik at hestene har godt terreng å utfolde seg i. Hestene brukes i hovedsak til turridning, men arbeides også på banen både via ridning og for hånd. Det viktigste for oss er at hestene trives, og får være nettopp hest. 
For mer info om hver enkelt hest, trykk på navn/bilde nedenfor:

   

Fox


Maja


Mia


Pirat


Alma


Ravn


Ymre

Vikki