Solvik Gård ligger idyllisk til under Lyngsalpene i området Ørnes 10 km sør for Lyngseidet på vestsiden av Lyngenfjorden. Gården ligger i nordhellingen av Ørnesraet, som er en 7 km lang endemorene fra Istiden.

Området der gården ligger ble først bygslet av kvenen Henrich Johansen i 1723.
I 1761 innvandret kobberslager Lars Olsen Koberg fra Tornedalen til Karnes i Lyngen. Gården har siden gått fra far til sønn.
Nå har gården 90 da fulldyrket jord og store utmarksressurser. Dyretallet er i dag 80 vinterforede sauer, 7 Lyngshester, hund, katt og høner. 

På gården bor Jørgen, Aud og deres barn Ane (9 år) og Henrik (6 år). Jørgen har vokst opp på gården og har ansvar for den daglige driften. Aud er tidligere hestejente og jobber nå som vernepleier. Jørgens foreldre, Gunn og Haakon er også bosatt på Solvik. Gunn arbeider som helsearbeider, Haakon er tidligere rektor. De har alle allsidig erfaring med arbeid med barn og unge - på gården har det vært rideleir siden 1990, tidligere 4H-gård samt ulike samarbeid med skole og barnevern.